Ölmez Çiçek

AROMATERAPİ PENCERESİNDEN BAKIŞLA; ÖLMEZ ÇİÇEK

Biz insanlar, yaradılışımızdan itibaren, evrenin kaynağını ve bize sunduğu gizemini anlama çabasında olduk. Bunun temel nedeniyse, genç kalma ve ölüme karşı direnme dürtümüzdür aslında. Örneğin, mitsel düşüncelerin çoğunda, bazı bitkilerin, hayvanların ve su gibi evrenin temel yaşamsal kaynaklarının, gençleştirici veya ebedilik sağlayan özellikler taşıdıklarına inanılmıştır. Ölümsüzlük arayışının sembolik ilk halkası ise, ölümsüzlüğü arayan tanrı-kral Gılgamış’ın bilge Utnapiştim’den aldığı, ancak, yiyemeden bir yılana kaptırdığı, yaşam otudur.

Devamını Oku